OSVIEŽOVAČ VZDUCHU CAMPANULA E BERGAMOTTO

Parfumovaný dezodorant, silno koncentrovaný, pH neutrálny na osvieženie vzduchu.

Parfumovaný dezodorant, silno koncentrovaný, pH neutrálny na osvieženie vzduchu. Vďaka špeciálnemu zloženiu neutralizuje nepríjemné pachy a zanecháva dlhotrvajúcu príjemnú vôňu. Používa sa v priestoroch ako je telocvičňa, škola a na miestach s veľmi hustým pohybom ľudí.

Bezpečnostné upozornenia:

  • uchovávajte mimo dosahu detí

  • spôsobuje vážne podráždenie očí

  • po zasiahnutí očí ich dôkladne vypláchnite vodou

  • ak používate kontaktné šošovky odstráňte ich a pokračujte vo vyplachovaní.

  • ak podráždenie očí pretvára vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie

  • ľudia s citlivou alebo poškodenou pokožkou by sa mali vyvarovať dlhšieho kontaktu s výrobkom

  • nekonzumujte

  • pri požití vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie

  • skladujte na suchom a chladnom mieste

Produkt vhodný pre použitie v činnosti, kde sa vyžaduje systém riadenia HACCP v súlade s Reg. ES. 852/2004.

BIODEGRADABILITA > 90% (Art. 2 e 4 Legge 26/04/1983 n° 136)

3,75 €
7,50 € / 1 kg