Čistič gél Candeggina gél

Tekutý gélový čistiaci prostriedok, ktorý vďaka svojej špeciálnej formule hygienicky čistí kúpeľňu, kuchyňu a všetky veľké povrchy domu.

Použitie:

Riedený: nalejte 150ml (1pohár) na 5l vody, aby ste bez námahy hygienicky vyčistili veľké a malé plochy. Nie je potrebné oplachovať vodou.

Neriedený: pri silnom znečistení použite bielidlo gél alebo nalejte 2 poháre na 5l vody. Je potrebné opláchnuť vodou.

- Neničí baktérie v čističkách odpadových vôd.

- Použité zložky sú biologicky rozložiteľné.

- Receptúra nebola testovaná na zvieratách.

Bezpečnostné upozornenia:

  • uchovávajte mimo dosahu detí
  • spôsobuje vážne podráždenie očí
  • po zasiahnutí očí ich dôkladne vypláchnite vodou
  • ak používate kontaktné šošovky odstráňte ich a pokračujte vo vyplachovaní.
  • ak podráždenie očí, pokožky pretvára vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie
  • pri požití vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie
  • skladujte na suchom a chladnom mieste
  • spotrebujte do 3 rokov od dátumu výroby uvedeného na obale


Produkt vhodný pre použitie v činnosti, kde sa vyžaduje systém riadenia HACCP v súlade s Reg. ES. 852/2004.BIODEGRADABILITA > 90% (Art. 2 e 4 Legge 26/04/1983 n° 136)

Výrobca Taliansko : CLEM DETERGENTI S.R.L., Via Corcioni, 7, Ottaviano (NA),

Bezpečnostné a výstražné upozornenia: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Môže byť korozívna pre kovy. Veľmi toxický pre vodné organizmy. Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. Po manipulácii starostlivo umyte ... Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Uchovávajte mimo dosahu detí. Produkt vhodný pre použitie v činnosti, kde sa vyžaduje systém riadenia HACCP v súlade s Reg. ES. 852/2004. 

BIODEGRADABILITA > 90% (Art. 2 e 4 Legge 26/04/1983 n° 136) 

Cena za 0,500kg - Cena je uvedená bez fľaše.

Cena je uvedená bez fľaše. Do poznámky napíšte: do vlastného obalu alebo novej fľaše. Výsledná suma s fľašou Vám bude zaslaná na mail. Po jej odsúhlasení Vám bude zaslaný tovar podľa Vášho výberu.

Poslanie obalov poštou- Táto možnosť sa na prvý pohľad javí ako neefektívna, no pri dostatočnom objeme posielaných obalov je menej náročná na čas i spotrebované emisie, ako pravidelné cesty na nákupy. Jednoducho zabalíte prázdne obaly do obálky, krabice alebo vrecka a pošlete na našu adresu: ALTINI, Letomostie 1D Nové Zámky 94002. Treba tam čitateľne napísať vaše meno, aby sme mohli obaly priradiť k príslušnej objednávke. Potom si objednáte tovar v našom e-shope a napíšete do poznámky do vlastného obalu. Hneď ako balík s obalmi dorazí na našu adresu, objednávku vybavíme a pošleme.

Ako môžete vidieť, tento spôsob nakupovania nie je vôbec zložitý, hoci na prvý pohľad nezvyčajný. Pokiaľ by ste mali pochybnosti o tom, ako použiť vlastné obaly, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese obchod@altini.sk alebo na telefónnom čísle 0944 264 009.

Ďakujeme, že ste navštívili náš obchod a prajeme vám príjemné a pohodlné bezodpadové a bezobalové nakupovanie!

1,40 €